Понедельник, 23.04.2018, 10:17 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Наследство в Украине

Главная » Статьи » Наследственные дела » Наследственное право

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ СПАДЩИНИ

16 січня 2003 року прийнято новий Цивільний кодекс України, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Слід зазначити, що науковці не залишилися байдужими до такої події і вже з’явилися нові підручники з цивільного права та науково-практичні коментарі до кодексу дуже потужних авторських колективів. Але це зовсім не означає, що розставлені всі крапки над "і” та, що не залишилося білих плям у цивільних правовідносинах і спадкових зокрема. Без перебільшень можна стверджувати, що як тільки буде стояти питання про застосування конкретних норм до конкретної життєвої ситуації завжди будуть виникати питання, а як правильно витлумачити те чи інше положення кодексу, яку норму слід застосовувати при колізії норм цивільного права з нормами інших законів або як треба поступати, коли виникає спір між декількома особами, що мають рівні права на предмет спору? Отже спробуємо ще раз розглянути основні положення Книги 6 Цивільного кодексу України (далі —ЦК) "Спадкове право” з метою встановлення, що ж входить до складу спадщини.

Згідно зі ст. 1216 ЦК спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Для того, щоб зрозуміти в чому полягає сутність спадкування, перш за все необхідно звернути увагу на таку особливість, що права і обов’язки спадкодавця переходять до спадкоємців у порядку універсального правонаступництва.

У теорії цивільного права універсальність спадкового правонаступництва розглядається як одномоментний акт прийняття всієї спадщини, незалежно від того у кого вона перебуває, і що певні її об’єкти невідомі спадкоємцю в момент прийняття спадщини. Крім того, універсальність виявляється і в тому, що до спадкоємця переходять не лише права, а й обов’язки. Причому неприпустимо прийняття спадщини частково, за умовою або з певними застереженнями (Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В.Дзера, Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та інш.; За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004.— Кн.2.— С.569.).

Отже, згідно зі ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Так, згідно з п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” від 22 грудня 1995 р. № 20, якщо квартира ( будинок) не була передана у власність наймачеві, його спадкоємці мають право вимагати за ними права власності на неї, якщо наймач звертався з належно оформленою заявою про це до відповідного органу приватизації або власника державного чи громадського (щодо громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) житлового фонду, однак вона не була розглянута у встановлений строк або в її задоволенні було незаконно відмовлено за наявності підстав і відсутності заборон для передачі квартири у власність наймача.

Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема, такі, що передбачені у ст.1219 ЦК України. Одним з таких видів є особисті немайнові права. Як же визначити, що саме це право належить виключно особі і є невідчужуваним.

У ст. 271 ЦК так визначає зміст особистого немайнового права – це можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя. До таких прав належать: право на життя, право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до честі та гідності, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Цей перелік не є вичерпним — як ЦК, так і іншими законами можуть бути передбачені й інші особисті немайнові права особи. Саме ці права не успадковуються.

Разом з тим положення ст. 277 ЦК України надають членам сім’ї, близьким родичам особи, що померла, а також іншим заінтересованим особам право на відповідь та спростування недостовірної інформації, внаслідок поширення якої порушено особисті немайнові права померлої особи. Або ще таке – у ст. 285 ЦК передбачено право членів сім’ї померлої фізичної особи бути присутніми при дослідженні причин її смерті та ознайомитися із висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду. Не успадковується право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами ( п. 2 ч. 1 ст. 1219 ЦК України). Крім цього, не успадковується право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я (п. 3 ст. 1219 ЦК), але суми відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, які вже належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини. Так само вирішується питання стосовно сум заробітної плати, пенсій, стипендій, аліментів, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя. Самі ж права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом, не входять до складу спадщини (п. 4 ч. 1 ст. 1219 ЦК). Разом з тим до складу спадщини входить право на відшкодування збитків, завданих спадкодавцеві у договірних зобов’язаннях (ст. 1230 ЦК).

Крім цього до спадкоємців переходить право на стягнення неустойки (штрафу, пені) у зв’язку з невиконанням боржником спадкодавця своїх договірних обов’язків та право на відшкодування моральної шкоди, які були присуджені судом спадкодавцеві за його життя.

Є певні особливості щодо спадкування права на вклад у банку (ст. 1228 ЦК) та спадкування права на одержання страхових виплат (ст. 1229 ЦК). Так, право на вклад входить до складу спадщини незалежно від способу розпорядження ним. Вкладник має право розпорядитися правом на вклад у банку (фінансовій установі) на випадок своєї смерті, склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі). Заповіт, складений після того, як було зроблене розпорядження банку (фінансовій установі), повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується усього майна спадкодавця.

Що ж стосується страхових виплат (страхового відшкодування), то вони спадкуються на загальних підставах. Якщо ж страхувальник у договорі особистого страхування призначив особу, до якої має перейти право на одержання страхової виплати у разі його смерті, то це право не входить до складу спадщини.

Вище ми вже характеризували спадщину як сукупність прав та обов’язків, які належали спадкодавцю. Отже, при спадкуванні певних прав спадкоємці успадковують і обов’язки спадкодавця, і в першу чергу це стосується спадкування обов’язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем (ст. 1231 ЦК України). Крім цього, до спадкоємців переходить обов’язок сплатити неустойку (штраф, пеню), яка була присуджена судом кредиторові із спадкодавця за життя спадкодавця. Виникає запитання, в якому ж обсязі буде відбуватися відшкодування? Цивільний кодекс дає однозначну відповідь — у межах вартості рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане спадкоємцями у спадщину. Крім цього, за позовом спадкоємця суд може зменшити розмір неустойки (штрафу, пені), розмір відшкодування майнової шкоди (збитків) та моральної шкоди, якщо вони є непомірно великими порівняно з вартістю рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ним у спадщину. Аналіз цивільного законодавства в контексті права на спадкування дає можливість зробити висновок, що при визначенні складу спадщини враховуються як мінімум дві обставини: по-перше, успадковуються виключно ті права та обов’язки, які виникли та належали спадкодавцеві ще за життя, а не третій особі; по-друге, до складу спадщини входять права та обов’язки, які не припинилися внаслідок смерті спадкодавця.

Автор: Захарова О.

 

 

Джерело. http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/publications/?aid=848&rid=61

Категория: Наследственное право | Добавил: kurinskiy (01.01.2011)
Просмотров: 3863 | Теги: наследственное имущество, склад спадщини, наследство, состав наследства, спадкове майно | Рейтинг: 0.0/0