Воскресенье, 27.05.2018, 08:54 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Каталог файлов

Главная » Файлы » Мои файлы

Договір довічного утримання
01.09.2010, 22:04
Договір довічного утримання (догляду)
з відчуженням нерухомого майна (квартири)

м._____ __________________________ «__ »_______ р.
Ми, Загребельна Тамара Олексіївна (паспорт серії_ №________ , виданий ), 17.09.1933 р. н., ідентифікаційний номер_________________________ , що мешкає в м. Києві за адресою:__________________ (надалі - Відчужувач), та Новицький Микола Ярославович (паспорт серії №_________________ , виданий _______________________ ), 11.04.1966 р. н„ ідентифікаційний номер_____________ , що мешкає в м. Києві за адресою:________ (надалі - Набувач), уклали цей договір про таке:
1. Відчужувач у зв'язку з досягненням пенсійного віку (необхідністю догляду, що викликано станом здоров'я) та відсутністю кревних та інших родичів, які б могли надавати їй утримання (забезпечити догляд),передає у власність Набувачеві належну їй на праві приватної власності однокімнатну квартиру, взамін чого Набувач зобов'язується забезпечити Відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.
2.______________________________________ Належна Відчужувачу квартира № у будинку № по вул.______________________________ в м. Києві складається з однієї кімнати загальною площею 57кв.м., житловою площею - 25,7 кв.м, що підтверджується довідкою бюро
технічної інвентаризації від 20.10.2005 р. №____ , право власності підтверджується свідоцтвом про приватизацію, виданих
________________________________________________ (органом приватизації) ... Ради народних депутатів.
3. Вартість квартири на момент посвідчення договору оцінена в 51 ООО (п'ятдесят одна тисяча) гривень.
4. Відчужувач свідчить, що вказана квартира раніше нікому не подаро­вана, не продана, не заставлена, під забороною (арештом) не перебуває. Судового спору щодо неї немає.
5. Сторони дійшли згоди, що за Відчужувачем довічно зберігається пра­во володіння і користування житлом у квартирі, в якій вона зараз меш­кає і яку передає у власність Набувачеві за договором довічного утриман­ня.
Відчужувач користується квартирою, здійснює за свій рахунок експлуатацію та ремонт відповідно до Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992р. № 572.
6. Набувач зобов'язується надавати Відчужувачу утримання у твердій грошовій сумі, оскільки останній займається підприємницькою діяльністю і отримує нерегулярний дохід. На підставі наданих Набувачем довідок встановлено, що за минулий рік його сукупний річний дохід складає 120 ООО (сто двадцять тисяч) гривень.

7. Сторони домовились, що Набувач сплачуватиме утримання Відчужувачу щомісячно, до 5 числа кожного місяця, у твердій грошовій сумі, а
саме - 500 (п'ятсот) гривень, з яких: грошове утримання - в сумі 300 триста) гривень та оплата за медичний догляд і надання кваліфікованої медичної допомоги - 200 (двісті) гривень.
8. Сторони також погодились, що додаткові витрати на утримання,зумовлені санаторно-курортним лікуванням (вартістю ліків тощо),
укладатимуть 1 ООО (одну тисячу) гривень на рік.
9. Установлені в договорі суми виплат на утримання кожного року до 10 січня будуть індексуватися відповідно до закону.
10. Набувачу роз'яснено, що у разі смерті Відчужувача, він зобов'язаниййого поховати.
11. Договір може бути змінено або розірвано у будь-який час за взаєм­ною згодою сторін, що нотаріально посвідчується. У разі відсутності взаємної згоди на внесення змін кожна із сторін має право звернутися до суду з позовом про внесення змін або розірвання договору.
12.Сторонам роз'яснено, що протягом життя Відчужувача Набувач не має права продавати, дарувати, міняти майно, передане йому за дого­вором довічного утримання (догляду), укладати щодо нього договір застави, на нього також не може бути звернено стягнення.
13.Сторонам роз'яснено наслідки, передбаченіcm. 756 Цивільного ко­дексу України у разі розірвання договору довічного утримання.
14.Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, несе Набувач.
15.Договір складено у трьох оригінальних примірниках, один з яких оберігається у справах приватного нотаріуса та по одному примірнику -видається кожній стороні.
Підписи сторін
м. Київ, «__ »_______ року цей договір посвідчено мною,....., нотаріусом
Київського міського нотаріального округу.
Поговір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. Загребельній Т. О. відчу­жуваної квартири перевірено.
У відповідності до cm. 210 Цивільного кодексу України цей договір підлягає державній реєстрації.

Зареєстровано в реєстрі за №_
Стягнуто______________________
(державного мита, плати)
Нотаріус
Печатка Підпис
Категория: Мои файлы | Добавил: kurinskiy
Просмотров: 2396 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0